Rezanie panelu

Pri rezaní otvorov do panelov je niekoľko nutných krokov, ktoré treba dodržať:

  1. Pred začatím práce je potrebné vyjadrenie statika, či otvor na danom mieste je bezpečný a nenaruší statiku bytu/domu.
  2. Každý zásah do nosnej priečky je podmienený súhlasom príslušného stavebného úradu.
  3. Otvory do nosných stien sa nesmú robiť búracími kladivami, ale musia sa vždy vyrezať, čím sa zabráni tvorbe trhlín a poškodeniu zostávajúceho panela.

Panely s priemerom 150mm sú z pravidla nosné priečky, ktoré držia statiku domu/bytu.

Panely s priemerom 70mm-100mm je nenosná deliaca priečka.


Cenník pre rezanie panelu

Cenník je k dispozíciií aj na stiahnutie vo formáte pdf.