Chemická injektáž muriva

Na murive sa označia miesta vrtov v rovine. Priemery otvorov sa pohybujú od 20-32 mm podľa hrúbky. Ich vzdialenosť je max. 10-11 cm, sklon približne 30° dĺžka vrtu je o 5 cm kratšia ako hrúbka muriva.

 

Pripravená zmes sa nalieva do otvorov. Proces sa takto opakuje až do úplného nasýtenia otvorov.

 

Po aplikácii izolačného betónu sa stáva murivo odolné voči vlhkosti.

 

Výhody:

Skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov.

S použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín.

Dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie, predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže

 

Pre tento spôsob izolácie používame veľmi kvalitné polyuretánové živice , sú určené k zastaveniu veľkých prietokov a vysokotlakových únikov vody, k zastaveniu úniku vody v základoch v podzemných stenách v pilotoch a únikov vody cez veľké trhliny v betónových konštrukciách.

 

Cenník chemickej injektáže muriva

Cenník je k dispozíciií aj na stiahnutie vo formáte pdf.