Cenník

Pri väčšom objeme prác poskytneme zľavu. Všetky ceny sú BEZ DPH !!!

Cenník jadrového vŕtania:

PriemerŽelezobetón ( 1 cm )
20 mm - 32 mm0,68 €
52 mm - 72 mm0,78 €
82 mm - 102 mm0,88 €
112 mm - 122 mm0,99 €
132 mm - 152 mm1,12 €
162 mm - 202 mm1,75 €
225 mm - 252 mm2,10 €
300 mm2,67 €
350 mm4,87 €
400 mm5,97 €
450 mm6,89 €
500 mm8,13 €
550 mm9,92 €
600 mm10,84 €
700 mm11,98 €
800 mm13,10 €
  • Pri vŕtaní tehly je poskytnutá zľava 30% zo základnej ceny vŕtania. -
  • Pri vŕtaní Ytongu je poskytnutá zľava 50% zo základnej ceny vŕtania.

Pri vŕtaní nad 90cm ( hĺbka ) +15% (k základnej cene)

Pri vŕtaní nad 180cm ( hĺbka ) +30% (k základnej cene) 

Pri vŕtaní nad 270cm ( hĺbka ) +45% (k základnej cene)

 

- Prestoje, prípravné a pomocné práce: 9,50€/hod. Za 1 pracovníka
- Pri vŕtaní vo výške nad 2,5m: + 20% príplatok
- Pri vŕtaní vo výške nad 3,5m: + 40% príplatok
- odsávanie výplachovej vody: + 10% príplatok
- vŕtanie pod ulhom: + 30% príplatok
- Vŕtanie muriva za sucha: +50% príplatok
- Vŕtanie do stropu +100% príplatok
- Doprava na pracovisko: 0,40€/km
- Použitie vlastného el. generátora: 20€/deň + palivo
- Pri väčšom objeme prác je možnosť poskytnutia zľavy

- Objednávateľ vyznačí viditeľné presný stred vrtu/vrtov dopredu.

- V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu.

- Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

- Pri používanej technológií nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

- Za škody spôsobené prácami (napr. Poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.


Cenník rezania panelu :

Hĺbka rezu:Murivo (1bm)Železobetón (1bm)
80 mm17,70 €29,50 €
100 mm21,30 €35,60 €
150 mm30,20 €50,20 €
200 mm44,10 €73,40 €

Cenník rezania cestnou pílou :

Hĺbka rezuBetón (1bm)Železobetón (1bm)Asfalt (1bm)
Do 50 mm2,39€4,85€1,25€
51 mm - 100 mm4,24€8,75€2,33€
101 mm – 170 mm9,39€11,85€3,52€
171 mm – 210 mm12,45€15,60€4,67€

- Výplň dilatačných škár pružným tmelom: 0,95€/bm

- Oprava/renovácia dilatačných škár: Záleží od stavu poškodenia/cena dohodou


Cenník rezania stenovou pílou : 

Cena
225 € / m2

- odsávanie vody +10%


Cenník chemickej injektáže muriva :

Hrúbka muriva (cm)Cena (1bm)
10 - 2012€
20 - 3016€
30 - 4521€
45 - 6029€
60 - 7538€
75 - 9047€

Cenník drážkovania panelu : 

Šírka drážky (cm)Cena (bm)
2 x 26,50 € (do steny)
2 x 29,50€ (do stropu)

Cenník brúsenia betónu : 

Hĺbka brúseniaCena (m2)
do 1 mm10,00€

Cenník demolačných a búracích prác : 

- 12,50€/hodina


Cenník výkopových prác

- 25€/hodina

- búracie práce s hydraulickým kladivom 29€/hodina

doprava 0,80€/kilometer

 

Minimálna fakturovaná suma je 85€ bez dopravy.

Všetky ceny sú BEZ DPH !!!